Vrty pro tepelná čerpadla

Obecně

Tepelná čerpadla patří mezi alternativní zdroje energie, umožňující čerpat teplo z okolního prostředí. Nedílnou součástí každého tepelného čerpadla je primární okruh. Geotermální vertikální vrty pro tepelná čerpadla jsou nejstabilnějším zdrojem energie, které nejsou závislé na změnách klimatu. Neměnné teplotní výstupy z vrtu prodlužují životnost kompresoru uvnitř TČ. Realizace se správně instalovaným kvalitním zařízením dosahují při přesném dimenzování nejvyšších úspor energie díky vysokému průměrnému topnému faktoru (COP).

Rozsah služeb

  • vrty pro tepelná čerpadla o průměru 146 mm do hloubky 150 m
  • vystrojení vrtů certifikovaným kolektorem
  • injektáž vystrojených vrtů cemento-bentonitovou směsí pomocí injektážní pumpy MAI ® 4EVERLIGHT
  • provedení průtokové a tlakové těsnostní zkoušky se zápisem do protokolu
  • vypracování technické zprávy
  • vypracování dokumentace k vrtům pro tepelné čerpadlo, případně kompletního povolení na základě plné moci zákazníka

Práce provádíme bezprašnou technologií s přímým odvodem vrtné drtě do přistaveného kontejneru, případně na určené místo na staveništi.


Kontaktní formulář

Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *
Text *
* povinné údaje

ALFA VRTY s.r.o.

gen. Píky 323/14a
779 00 Olomouc - Řepčín
Česká republika

IČ: 04920139
DIČ: CZ04920139

Telefon
+420 702 017 439

E-mail
kancelar@alfavrty.cz

DS:
zfhrk8v